OPPHEVET Kokepåbud på Grunnfarnes

DEL:

Abonnenter tilknyttet Grunnfarnes Vannverk.
Tidligere varslet kokepåbud på Grunnfarnes er nå opphevet.

Teknisk Avdeling 12.12.2017