Du er her: Hjem NAV Torsken
nav_torsken_logo_140

NAV Torsken

DEL:

NAV Torsken åpnet i april 2008, og er et og er et fullt integrert kontor der ansatte med ulik bakgrunn jobber i lag for å finne gode løsninger for innbyggerne i Torsken kommune.

På NAV sine nettsider kan man finne informasjon og brukerveiledning til en rekke ytelser og tjenester.

 

Kontaktinformasjon: 

Adresse: NAV Torsken

                Herredshusveien 11

                9380 Gryllefjord

                   
Besøksadresse: Rådhuset i Gryllefjord.

 

Telefon:  55 55 33 33

Fax:         77 28 55 51

 

Leder: Hege Rudi Grande

Kontorets åpningstider: - mandag til fredag:     10:00-14:00

 

Samordna tilbud - en dør inn

Ved NAV-kontoret på kommunehuset har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å: 

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Bestille helsetrygdkort
  • Bytte fastlege
  • Utføre pensjonsberegning med mer.

Sosiale tjenester
NAV-kontoret gir råd og veiledning, og økonomisk sosialhjelp. Vi arbeider med særlige tiltak overfor rusmiddelbrukere og med gjeldsordningssaker. Ta kontakt med NAV for avklaring vedr. søknad.

Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV som samfunnsaktør
NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og samfunn. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap ditto viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på www.nav.no eller melde det inn til oss.
  • Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
  • Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Se også www.nav.no/troms