Informasjon fra Statens vegvesen:

DEL:

Første, av totalt ca. 60 salver, sprenges mandag 15. januar kl. 1400 i forbindelse med rassikringsprosjektet Sifjordbotten/Røyrnesbukta. Se vedlagte skriv fra entreprenøren, Rolf Jørgensen As, som er informasjon vedrørende sprengingsarbeidene.

Når det gjelder de elektrotekniske oppgraderingene av tunnelene Sifjordura og Sifjordskaret er det ennå ikke avklart hvem som får jobben. Derfor kommer vi tilbake med mer informasjon når dette er bestemt, og ikke minst tidspunktet for når delvis stenging av tunnelene starter.»  

Skriv fra Entrepenør Rolf Jørgensen