FV. 232 Sifjordura Tunnel

DEL:

På grunn av vedlikeholdsarbeider vil fv. 232 Sifjordura tunnel og fv. 243 Sifjordskaret tunnel være nattestengt på følgende tidspunkt:

 

Sifjordura Tunnel:       24.08  kl. 20.00 – 25.08  kl.07.00

Sifjordskaret tunnel:    25.08  kl. 20.00 – 26.08  kl.07.00

Gjennomslipp av trafikk vil skje kl. 21:45 - 22:30 og kl. 03:30- 03:50

 

Utrykningskjøretøy vil kunne passere.