Adresseendring

Feil adresse i folkeregisteret

DEL:
Da vi får en god del post i retur pga. feil adresse i folkeregisteret, oppfordrer vi at alle som ikke er sikker på om deres adresse i folkeregisteret er rett sjekker dette opp.
Adresseendring kan gjøres på skatteetaten sine sider --> http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/