DSC_0063

Torsken kommune

Torsken kommune ligger ytterst på eventyrøya Senja i Troms og har i underkant av 900 innbyggere. Landarealet er på 246 km2. Gryllefjord er administr...

Les mer...
DSC_0089_960x643_cropped_956x463

Geografi

Torsken kommune ligger ytterst på Senja og grenser til Berg kommune i nordøst og til Tranøy i sørøst. Betrakter man kommunens kyst fra avstand ser man...

Les mer...
DSC_0253_1000x670_cropped_804x625

Næring i Torsken

Reiseliv er satsingsområde. Her fins mange kvaliteter for opplevelser og aktiviteter i en variert og spennende natur, både på hav og land. Kort ...

Les mer >
<<Prev Next>>

Siste nytt

Torsken kommunesymbol

Høringsbrev - varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel for Torsken kommune.

Formannskapet har i møte den 31.01.2017. Vedtatt at  kommuneplanens samfunnsdel skal sendes til offentlig ettersyn og høring.   Torsken kommunes  kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for ...
31. 01. 2017
Skole

Lærerstillinger i Torsken kommune

På grunn av en del naturlig avgang har vi inntil 6 ledige stillinger som lærere ved Gryllefjord oppvekstsenter for skoleåret 17/18
26. 01. 2017
Skole

100% ledig vikariat som Lærer

Lærer, 100 % vikariat, fra Snarest – 20.06.2017, med mulighet for forlengelse. Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Kontaktlærer med undervisning i fagene matte, norsk, engelsk  vi trenger en kvalifisert lærer med formell undervisning...
26. 01. 2017
barnogunge

Hva barn og unge i Torsken har på hjertet

Hvordan vil vi ha det frem mot 2028? Torsken kommune vil alltid være et produkt av hvem som bor, oppholder seg og ferdes i kommunen. Medvirkning er det viktigste verktøyet for å bygge et samfunn. Barn og unge på Gryllefjord skole h...
25. 01. 2017
knapp1

Veiviseren.no

Hva er Veiviseren? Veiviseren.no er en digital verktøykasse for bolig- og tjenesteområdet i kommunen. Veiviseren vil forenkle hverdagen for ansatte i kommunen på både operativt og strategisk nivå. Her finnes steg-for-steg veiledning av a...
5. 01. 2017
frikort

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.  Det finnes...
4. 01. 2017