IMG_7270 (002)

Torsken kommune

Torsken kommune ligger ytterst på eventyrøya Senja i Troms og har i underkant av 900 innbyggere. Landarealet er på 246 km2. Gryllefjord er administr...

Les mer...
IMG_6087 (002)

Geografi

Torsken kommune ligger ytterst på Senja og grenser til Berg kommune i nordøst og til Tranøy i sørøst. Betrakter man kommunens kyst fra avstand ser man...

Les mer...
torskehjell

Næring i Torsken

Reiseliv er satsingsområde. Her fins mange kvaliteter for opplevelser og aktiviteter i en variert og spennende natur, både på hav og land. Kort ...

Les mer >
<<Prev Next>>

Siste nytt

Turistinformasjon - Åpningstider

Åpningstider:10.00-12.00, 13.00-16.00, 17.00-20.00 alle dager medio Juni til medio August.   Sentralbord: +47 400 01 502 Mobil.: +47 466 39 454 Faks: +47 77855120 Epost: turistinformasjon@torsken.kommune.no |  
5. 07. 2018

SENJA KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI

Fellesnemnda for etablering av ny kommune, Senja kommune, har på delegert myndighet som interkommunal planmyndighet av kommunestyrene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, vedtatt følgende i sak 22/18 den 27.06-18:   «Forslag til planpro...
4. 07. 2018

Høringsbrev

  For å sikre stabile tilførsler av slaktefisk til anlegget, og med et økende volum i matfiskproduksjonen søker Wilsgård Fiskeoppdrett AS om utvidelse av slaktemerdanlegget med to flytekrager ved slakteriet i Torsken. Wilsgård Fiskeop...
28. 06. 2018

Gryllefjord vannverk: Stengt vann pga bytte av hovedmåler.

Da vi skal bytte en hovedvannmåler i Gryllefjord, vil vannet bli stengt onsdag 13/6 fra kl 21.00 til 01:00 Mvh. Teknisk etat.
11. 06. 2018

Befaring i forbindelse med faresonekartlegging

NGI vil på oppdrag fra NVE gjennomføre befaring i forbindelse med faresonekartlegging av skred for utvalgte områder i kommunen  i uke 21. 4 personer fra NGI vil gjennomføre befaringen med bruk av bil, drone og helikopter. Befaringen vil ...
20. 05. 2018

Opphevet kokepåbud i Gryllefjord.

Tidligere annonsert kokepåbud for abonnenter på Gryllefjord vannverk er nå opphevet . Teknisk etat 14.05.2018
14. 05. 2018