IMG_7270 (002)

Torsken kommune

Torsken kommune ligger ytterst på eventyrøya Senja i Troms og har i underkant av 900 innbyggere. Landarealet er på 246 km2. Gryllefjord er administr...

Les mer...
IMG_6087 (002)

Geografi

Torsken kommune ligger ytterst på Senja og grenser til Berg kommune i nordøst og til Tranøy i sørøst. Betrakter man kommunens kyst fra avstand ser man...

Les mer...
torskehjell

Næring i Torsken

Reiseliv er satsingsområde. Her fins mange kvaliteter for opplevelser og aktiviteter i en variert og spennende natur, både på hav og land. Kort ...

Les mer >
<<Prev Next>>

Siste nytt

Kokepåbud i bygda Torsken

Abonnenter tilknyttet vannverket i bygda Torsken. Det er innført kokepåbud på drikkevann pga. funn av e.coli. Alt vann som skal brukes til mat og drikke må kokes inntil ny beskjed er gitt.   Teknisk Avdeling 14.08.2018
14. 08. 2018

Kunngjøring - endringer av forskrift og vedtekter - eiendomsskatt

Forslag til revidering av Torsken kommunes eiendomsskattevedtekter og Torsken kommunes retningslinjer for alminnelig taksering, legges med dette ut for høring jf fvl § 37, som følge av endringer i lov om eiendomsskatt til kommunene av 19.12...
1. 08. 2018

KOKEPÅBUD GRUNNFARNES

Abonnenter tilknyttet Grunnfarnes Vannverk Det er innført kokepåbud på drikkevann.  Alt vann som skal brukes til mat og drikke må kokes inntil ny beskjed er gitt.   Teknisk Avdeling 23.07.2018
23. 07. 2018

Turistinformasjon - Åpningstider

Åpningstider:10.00-12.00, 13.00-16.00, 17.00-20.00 alle dager medio Juni til medio August.   Sentralbord: +47 400 01 502 Mobil.: +47 466 39 454 Faks: +47 77855120 Epost: turistinformasjon@torsken.kommune.no |  
5. 07. 2018

SENJA KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI

Fellesnemnda for etablering av ny kommune, Senja kommune, har på delegert myndighet som interkommunal planmyndighet av kommunestyrene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, vedtatt følgende i sak 22/18 den 27.06-18:   «Forslag til planpro...
4. 07. 2018

Høringsbrev

  For å sikre stabile tilførsler av slaktefisk til anlegget, og med et økende volum i matfiskproduksjonen søker Wilsgård Fiskeoppdrett AS om utvidelse av slaktemerdanlegget med to flytekrager ved slakteriet i Torsken. Wilsgård Fiskeop...
28. 06. 2018