IMG_7270 (002)

Torsken kommune

Torsken kommune ligger ytterst på eventyrøya Senja i Troms og har i underkant av 900 innbyggere. Landarealet er på 246 km2. Gryllefjord er administr...

Les mer...
IMG_6087 (002)

Geografi

Torsken kommune ligger ytterst på Senja og grenser til Berg kommune i nordøst og til Tranøy i sørøst. Betrakter man kommunens kyst fra avstand ser man...

Les mer...
torskehjell

Næring i Torsken

Reiseliv er satsingsområde. Her fins mange kvaliteter for opplevelser og aktiviteter i en variert og spennende natur, både på hav og land. Kort ...

Les mer >
<<Prev Next>>

Siste nytt

Kunngjøring om foreslått budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2019

Formannskapets innstilling til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2019 inkl. betalingssatser og gebyrregulativ er i henhold til Kommunelovens §§ 44.1 og 45.3 lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i Gryllefjord, og kommu...
23. 11. 2017

OBS Varsel

Fylkesmannen i Troms ønsker å videresende varsel fra Meteorologisk institutt. Se nærmere i beskrivelse av værsituasjon lenger ned i eposten. Værsituasjonen er under ØKT overvåkning, altså ikke ekstremvær i øyeblikket. Vi ber kommunene være ...
22. 11. 2017

Kokepåbud Grunnfarnes

Abonnenter tilknyttet Grunnfarnes Vannverk Det er innført kokepåbud på drikkevann.  Alt vann som skal brukes til mat og drikke må kokes inntil ny beskjed er gitt.   Teknisk Avdeling 17.11.2017
17. 11. 2017

Internasjonal kafe

Fredag 10. nov. kl. 15.30-18.00 vil flyktningetjenesten og voksenopplæringa arrangere internasjonal kafe i Torsken på grendehuset. Det vil bli salg av internasjonale matretter fra Somali, Eritrea og Syria. Kr. 100,- pr. voksen Kr. ...
31. 10. 2017

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosia...
30. 10. 2017

Bassenget i Gryllefjord åpner.

Bassenget i Gryllefjord åpner for kveldssvømming 11.oktober. Åpningstider: Mandag,onsdag og fredag. Kl. 17-18 Familiesvømming Kl. 18-19 Skolesvømming Kl. 19-20 Voksensvømming
9. 10. 2017