IMG_7270 (002)

Torsken kommune

Torsken kommune ligger ytterst på eventyrøya Senja i Troms og har i underkant av 900 innbyggere. Landarealet er på 246 km2. Gryllefjord er administr...

Les mer...
IMG_6087 (002)

Geografi

Torsken kommune ligger ytterst på Senja og grenser til Berg kommune i nordøst og til Tranøy i sørøst. Betrakter man kommunens kyst fra avstand ser man...

Les mer...
torskehjell

Næring i Torsken

Reiseliv er satsingsområde. Her fins mange kvaliteter for opplevelser og aktiviteter i en variert og spennende natur, både på hav og land. Kort ...

Les mer >
<<Prev Next>>

Siste nytt

VEGARBEIDER i SIFJORDEN FRA 01.01.2018

Fjordkryssing Sifjorden: oppstart 01.01.2018 Det vil være redusert fremkommelighet og kortere stengninger ved sprengningsarbeider på fv. 243 mellom Sifjordbotn og Sifjord.     Elektroarbeider Sifjordura tunnel og Sifjordskaret...
15. 12. 2017

OPPHEVET Kokepåbud på Grunnfarnes

Abonnenter tilknyttet Grunnfarnes Vannverk. Tidligere varslet kokepåbud på Grunnfarnes er nå opphevet. Teknisk Avdeling 12.12.2017
12. 12. 2017

Midler til aktivitet/ tilrettelegginger i friluftsområder

Midt-Troms friluftsråd har i sitt budsjett for 2017 foreslått å avsette kr. 40 000 for 2017 til aktivitet/ tilrettelegginger i friluftsområder i Midt-Troms.   For2017 gjelder følgende kriterier: Behandlingen av søknaden skjer...
7. 12. 2017

Det digitale radioskiftet kommer til deg

For deg som bor i Troms og Finnmark, slukker de riksdekkende radiokanalene sine sendinger på FM 13. desember. Med dette er radioskiftet i Norge gjennomført. Alle lokalradioene i disse fylkene kan fortsette på FM.
1. 12. 2017

Røykvarslere redder liv

I desember i fjor døde det åtte nordmenn i brann. Det vil si at det omkom en person hver fjerde dag. Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine.
28. 11. 2017

Kunngjøring om foreslått budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2019

Formannskapets innstilling til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2019 inkl. betalingssatser og gebyrregulativ er i henhold til Kommunelovens §§ 44.1 og 45.3 lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i Gryllefjord, og kommu...
23. 11. 2017